Technieklessen

Het belang van techniek is groot, want in onze hele maatschappij kom je het overal tegen. Het is belangrijk dat kinderen op de basisschool op diverse manieren in aanraking komen met techniek. Techniek gaat over dingen die mensen maken om het leven gemakkelijker te maken.
Op onze school willen we een aanbod realiseren waarbij de praktijkervaringen een onderdeel zijn. Het ontdekken van je eigen talent is belangrijk voor de ontwikkeling van elk leerling.
Om op school het vak techniek goed uit de verf te laten komen, dient het aanbod aantrekkelijk en uitdagend te zijn. Niet het product is belangrijk maar het proces. We gaan uit van het circuitmodel. In vier of vijf groepen wordt een thema uitgediept. De uitdaging ligt bij het groepje. Door overleg en samenwerking probeer je iets te construeren. Waar let je op en wat maakt een constructie stevig en stabiel. De kennis van instanties en organisaties is een wezenlijk onderdeel. In de vorm van gastlessen haal je heel wat ervaring en kennis binnen je schoolmuren.

Op de woensdag komen de groepen 3 t/m 8 de lessen volgen in het technieklokaal. Er wordt gewerkt in een cyclus van 6 weken, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Bepaalde onderwerpen keren als een rode draad terug. De thema’s staan min of meer vast, alleen de onderwerpen worden steeds aangepast. Er wordt gewerkt in 5 hoeken. In elke les gaan de leerlingen gezamenlijk de opdracht uitvoeren. De volgende les schuiven ze door. Zo ontstaat een circuit.