Kangoeroegroep

 

De interne plusklas op de Borgstee heet de Kangoeroegroep. Een keer in de week komen leerlingen die hiervoor in aanmerking komen samen onder begeleiding van de plusklasleerkracht Gea Ausma, tevens hoogbegaafdheidsspecialist, en onderwijsassistent Wilma Wiljouw. Sinds schooljaar 2023/2024 nemen, als pilot, ook leerlingen van OBS de Triangel deel aan de Kangoeroegroep. De Kangoeroegroep zit in het technieklokaal en is voor leerlingen van groep 1 t/m 8.

 

Doelstelling van de Kangoeroegroep

  • Het omgaan met gelijkgestemden; andere (hoog)begaafde kinderen waarmee ze op hetzelfde niveau kunnen communiceren en die qua interesses ook meer overeenkomsten bieden dan de kinderen uit de reguliere klas;
  • Het welbevinden van de leerling bevorderen;
  • Behoud van interesse in school en leeractiviteiten;
  • Leren leren;
  • 'Toedienen' van vitamine f: frustreren, falen en fouten maken.

 

Wie komt er in aanmerking voor de Kangoeroegroep?

Leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan de Kangoeroegroep werken in de klas aan een compact- en verrijkingsprogramma. Zij kunnen reguliere lestijd van de eigen groep missen. Er is sprake van een specifieke onderwijsbehoefte waar in de reguliere klas niet in kan worden voorzien. Doelen in de Kangoeroegroep kunnen zijn:

  • leer mij omgaan met het maken van fouten;
  • leer mij doorzetten;
  • leer mij omgaan met frustratiemomenten;
  • leer mij om te gaan met het ontvangen van kritiek;
  • leer mij zelfvertrouwen te hebben, zodat ik niet zenuwachtig hoef te zijn voor een toets of een presentatie.

 

Verbreden

In verschillende periodes wordt aandacht besteed aan leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. De onderwerpen die gedurende de lessen aan de orde komen doen een beroep op deze thema's. In de Kangoeroegroep werken de leerlingen projectmatig. Er is o.a. aandacht voor filosoferen, mindset, hogere orde denkvragen (Taxonomie van Bloom), het versterken van leerstrategieën, producent in plaats van consument, het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden en samenwerking. 


Gea Ausma 
leerkracht groep 8 (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)
leerkracht Kangoeroegroep (dinsdag)

Wilma Wiljouw
onderwijsassistent Kangoeroegroep/NT2 leerlingen (dinsdag en vrijdag)