Onze missie

 

De Borgstee... de plek waar elk kind zich in veiligheid en geborgenheid mag ontwikkelen tot wie het is.

Op de Borgstee handelen we vanuit de basisprincipes: autonomie, relatie en competentie.
Autonomie houdt voor ons in dat elk kind uniek is en het recht heeft om zichzelf te zijn in deze wereld.
Relatie betekent voor ons dat we altijd in verbinding staan met onze omgeving en dat we samenwerken. We kunnen hierin met en van elkaar leren.
Competentie vinden wij belangrijk, omdat wij kinderen in hun kracht willen zetten. We willen dat kinderen weten waar hun talenten liggen en dat ze kunnen aangeven wat hun leerstijl is. 

Daarnaast speelt samenwerkend leren een grote rol in onze dagelijkse onderwijspraktijk. Wij geloven erin dat de kracht van de basisschool is om mensen met elkaar in contact te brengen en met en van elkaar te leren. We laten kinderen kennis maken met de 21ste eeuwse vaardigheden zoals programmeren, wetenschap en techniek, samenwerken, creatief denken en onderzoekend leren. Ook is er extra aandacht voor het ontdekken van je talent, zoals muziek, drama, bewegen, koken en handvaardigheid tijdens het Talentenlab.

 

Met aandacht en plezier, leren wij samen en op onze eigen manier!