Muziek op de Borgstee

 

Bij ons op school wordt er iedere week muziekles gegeven in het muzieklokaal. Wanneer u binnenkomt ziet u de piano staan, gitaren aan de muur hangen, de xylofoons, metallofoons, djembés en een kast met klein instrumentarium staan (zoals. raspen, woodblocks, claves, schellenramen, triangels e.d.). Niet te vergeten de Boomwackers en de 10 cajóns (soort trom). Ook zijn we in het bezit van 15 keyboards. Deze instrumenten worden allemaal gebruikt door het jaar heen.

Muziek is meer dan alleen instrumenten gebruiken. Iedere les wordt er gezongen, van Nederlandse- tot anderstalige liederen en canons. Ook luisteren naar muziek is een onderdeel. Hoe is de opbouw van een muziekstuk, wat is de betekenis en welke emotie zit erin? Alles op het niveau passend bij de leeftijd van de kinderen. Een ander iets vanaf groep 4 is eigen composities maken met de componeertool van de methode 123 Zing op het Chromebook die de leerlingen dan meenemen naar de muziekles.

Ook bewegen op muziek is onmisbaar. Dit doen we vooral in de onderbouw. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de verschillende muziekstijlen en spelen de kinderen op instrumenten mee n.a.v. een bestaand muziekstuk of lied. Ook hebben we het afgelopen jaar het koperproject (zes kennismakingslessen met koperinstrumenten) gedaan in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging CMV Excelsior Grijpskerk en Het Kunstkwartier.

We werken het hele jaar door in blokken van 6 weken. Zo komen alle groepen van de school voldoende aan bod. De kleuters hebben iedere week een muziekles bij mij.

Bij de ingang van de school hangt een bordje met de tekst: 'Wij zijn een muzikale school'. Zoals in de informatie hierboven beschreven, hoop ik hieraan bij te dragen.

Marjan Top, muziekleerkracht op donderdag CBS De Borgstee Grijpskerk