Onze visie

 

Visie op aandacht

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. We vinden het van groot belang dat wij als teamleden aandacht hebben voor het welbevinden van onze kinderen. We hebben als team ook aandacht voor elkaar welbevinden. We zijn met elkaar verbonden in deze wereld en het is onze taak om zorg te dragen voor elkaar. Wie goed doet goed ontmoet!

 

Visie op plezier

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Plezier in het leren en werken met elkaar staat centraal. We proberen op diverse manieren (coöperatieve werkvormen en bewegend leren) aan te sluiten bij de behoeftes van het hedendaagse kind.

 

Visie samenwerken

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kennis en innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21 eeuwse vaardigheden

Samenwerking en communicatie

-    Kennisconstructie

-    ICT gebruik

-    Probleemoplossend denken en creativiteit

-    Planmatig werken

 

Samenwerking vindt op onze school plaats in de groepen maar ook buiten de groepen. De oudere kinderen lezen samen met de jongeren kinderen en de oudere kleuters zijn tutor van de jongere kleuters. Zo leren we van en met elkaar.

 

Visie op eigenheid

Onze school is een christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of overtuiging.

Daarnaast vinden we het van groot belang dat kinderen zichzelf mogen zijn in deze wereld. De een is goed in techniek, de ander in lezen, weer een ander kan anderen goed helpen en een ander doorziet verbanden. Samen vormen we onze maatschappij en deze komt tot uiting op onze school.

Als school bieden wij gedifferentieerd onderwijs met behulp van leerlijnen. We werken met een gemiddeld doel en we stemmen waar nodig af op de individuele behoeften van leerlingen. 

 

Zo werken we met aandacht en plezier, en leren we samen en op onze eigen manier!